KUTSAL KİTAPLARA GÖRE KIYAMET ALAMETLERİ

Kuran; Mevsimler anormalleşecek..
İncil; Ruhsal hastalıklar artacak..
Tevrat; Anadolu'da 3.Dünya savaşı çıkacak..

Bugüne kadar birçok kez kıyamet alametleri hakkında senaryolar yazıldı, filmler çekildi. Birçok felaket kıyamete yoruldu. Ancak bu alametler üç kutsal kitapta geçiyor ve üç kitabın ortak yönü ise kıyamete iman... Küresel ısınmanın getireceği felaketlerin tartışıldığı şu günlerde işte Kur'an, Tevrat ve İncil'den kıyamet alametleri...

KURAN'DA KIYAMET

İlahiyatçılar; depremlerin insanlar için adete bir ders oladuğunu söylüyor ve koyamet habercilerini sıralıyor;
*Deprem
*Buzulların erimesi
*Kutuoların yer değiştirmesi
*Dev göktaşlarının dünyaya doğru hızla yaklaşması
*Mevsimlerin anormalleşmesi
*Dünya nüfüsunun önelemez artışı
*Uçan meçhul cisimler, yani Ufo'lar

Kıyamet, başta dünya olmak üzere bütün gezegenlerin parçalanarak evrenin bütünüyle yk olacağı ilahi bir son oluş eylemidir. Kıyametin kopuş tarihi asla bilinmez; bu bilgi peygamberlere dahi verilmemiştir.
Mezhepler kıyamet alametleri konusnda görüş birliğinde değildir. Kura'an göre kıyamet sahnesinde "İkinci Sur" üflendiği zaman bütün insanlar 33 yaşındaki halleriyle yüysüz ve bembeyaz şekilde tekrar dirilip hesap için mahşer alanında toplanacaklar ve amel defterleri ortaya sürülüp dünyada yaşadığı kulluğa göre cennet ve cehennem yurduna gönderilecekler.

İNCİL'DE ALAMETLER

İncil'de bahsedilen kıyamet kavramı ve Sur üflenmesi ile ilgili bilgiler Kuran-ı Kerim ile örtüşmektedir.Ancak kıyamet alametleri konusunda farklı anlatışlar vardır;
*Büyük insan soykırımının yaşanması
*Yedi mührün sırlarının tek tek ifşa edilmesi
*Dört canlı bir varlığın ortaya çıkması
*Demir çağının yaklaşması
*Ruhsal hastalıkların artması
*Özürlü doğumların ve düşüklerin çokça yaşanması

TEVRAT'TA KIYAMET

Tevrat'ın Leviler bölümü 25'inci babında kıyametin Cumartesi günü kopacağı ifade edilir. Yahudiler 200 yılında kıyamet kopacak diyorlardı ama yine de yanılgıya düştüler. Yine yahudi inancına göre kıyamet Kova burcunda kopacaktır. Yahudi kültüründe güneş ve ay tutulmaları kıyamet evrelerini tetikleyen alametlerdir. Dünya savaşları da kıyamet alametleridir. Anadolu'da Yahudiler ve Müslümanlar arasında 3. Dünya savaşı çıkacak, Yahudiler kazanacak, vaade edilen kutsal yurda yerleşilecek ve son özgürlüğün sesi Sur üflenip kıyamet kopacak.
*Dejenerasyonlar
*Doğal afetler
*İklim değişiklikleri
*Nil Nehri'nin tamamen kuruması
*Mısır ve Kudüs'ün her yanını çalılık ve dikenlerin sarması
*Zinanın artması
*Kadınların yönetime geçmesi

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ

*Deccal'in ortaya çıkması
*Yecüc ve Mecüc denilen acayip varlıkların topluluk olarak nüfus sahibi olup ortalığı kasıp kavurması
*Hz. İsa Prygamber'in dirilip dünyaya ikinci kez gelişi
*Yeryüzünde büyük yangın çıkması ve asla dumanın sönmemesi
*Büyük bir salgın hastalığın dünyayı kasıp kavurması
*Güneşin Batı'dan doğması
*Dabbetül Arz denilen bir varlığın ortaya çıkıp yerin altını üstüne getirmesi, gezegenlerin taş gibi fırlatması
*Kabe'nin yıkılıp enkaz haline gelmesi
*Yeraltından lavların püskürüp insanları önüne katıp sel gibi akması.
Fantastik Kültür Alıntı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !